Stödskrivare

Vad är en stödskrivare?
Vi arbetar tillsammans med ditt manus som du skriver parallellt på eller har skrivit ’klart’ men det har inte blivit antaget vid förlag. Bokmanus behöver skrivas om flera gånger. Det tar tid och är mödosamt. Då kan det vara inspirerande att ha en stödskrivare som går igenom varenda rad, vartenda stycke och kapitel och har synpunkter, lösningar och kommentarer.
Du och jag diskuterar hur just du ska arbeta med ditt manus och gör upp en plan tillsammans och skriver ett avtal om betalning. Betalning sker i förskott.

Kostnaden gör vi upp.
Min timpeng är 700 kr + (25%) moms. Det passar för genomgång av ett barnboksmanus till tecknade illustrationer.

En del kunder med romanmanus väljer att betala 1800 kronor + 25 % moms, månatligt. Tjänsten innebär ett par rejäla genomgångar på flera kapitel i följd (vi kommer överens om sidantalet) och författaren (du) får tid att bearbeta texten och sedan skicka tillbaka den till mig för ännu en genomkörning.

Bok nummer två
Om din bok kommer ut på förlag och förlaget vill ha en uppföljare och du anser att du vill ha mitt fortsatta skrivstöd till den, betalar du mig dels för skrivstöd, dels en del av din royalty (10 %) , från och med denna bok nummer två.

Avsluta samarbetet
Vi samarbetar och slutför uppgjorda projekt. Det kan vara några sidor, några kapitel, ett helt bokmanus. Somliga kunder föredrar att känna sig för med en bit i taget. Andra lämnar in hela manus. Du bestämmer takten på och omfånget av stödskrivandet. Bara du vet vad du behöver.