Deckarskolan

för tillfället stängd på grund av omgörning

logo Deckarskolan      DECKARSKOLAN 17 ÅR 2022

Börja på min Deckarskolan och lär dig hur författarjobbet läggs upp, nödvändiga skrivtekniker och få feed back genom dina första noveller och din första roman. I Deckarskolan skriver man för att bli publicerad och man bestämmer själv i vilken genre man vill skriva (ej poesi).
Jag hör aldrig annat än att D-skoleeleverna är nöjda alltsedan 2005.
Mer om min skrivskola, kursutbud och kostnad hittar du här.

debut i död 2010 Många elever har redan under och efter Deckarskolan publicerats bokform, i veckotidningar och i nättidningar och kvalificerats sig att bli medlemmar i Sveriges Författarförbund och Författarcentrum Öst, Syd, Nord eller Väst.
Fyra D-elever debuterade 2010 i en antologi med Aino Trossell Debut i död.
Frågor om Deckarskolan direkt till mig, skrivfröken