Skrivtjänster

I mån av tid hjälper jag dig gärna med din dröm – att skriva och skriva färdigt.

Du kan välja stödskrivartjänsten om du är bra igång med ett manus. Kanske är det brister i gestaltning (det brukar det vara), i redigering eller att den röda tråden försvunnit …
Vi kommer överens om vad du vill ha hjälp med och gör upp en tids- och kostnadsplan för det tillsammans.

Spökskrivartjänsten är dyr. Att från scratch skriva din bok fordrar att du har en budgetering på drygt ett år. Denna tjänst är för personer som inte har tid att skriva sin bok just för tillfället men att den måste skrivas.

Om du varken har råd med det första eller det andra alternativet kan du börja fundera på att lära dig skriva själv. I sådant fall kan du titta in på fliken Skrivskola.