Borgerlig begravningsofficiant

Jag begraver din avlidne anhörig i en icke religiös ceremoni. Jag har mångårig erfarenhet. Du eller den begravningsbyrå som du har anlitat tar kontakt med mig. Den borgerliga begravningsceremonin sker på en plats som du önskar. Ofta hålls den i kapell. Jag arbetar enbart inom Stockholms län.

rd rosDen borgerliga begravningen följer inte religiösa ceremonier som till exempel den kristna av jord är du kommen, jord ska du åter varda. Men man kan ’blanda’. Klockringning väljer du om du vill och om det finns i den lokalen som du har valt. Musiken väljer du. Observera att du kan välja en psalm om du vill eller en rocklåt. Du kan ta den bortgångnes älsklingslåtar om du tycker att det passar. Genom begravningsbyrån ordnas organist och/eller annan musiker/sångare om du önskar det.

Hur går det till? Vi träffas. Du och de andra sörjande och jag, har ett samtal om den bortgångne. Jag gör mig en föreställning om den avlidne samt vad du och de dina vill ha sagt och gjort. Tillsammans kommer vi överens om hur akten ska gå till. Efter akten får du minnestalet utskrivet.

Kostnad: 5 000 kr plus moms (25%) = 6 250kr
Ta kontakt genom kontaktformuläret.

Begravningsillustration Helena

Senaste förrättning
Husby– Ärlinghundra kyrkokapell