Helga Gregorius – i akademisk uppsats

Kvinnan i romanerna Doktor Glas, Gregorius och Dosan, Helga Gregorius berättelse,

det vill säga Helga Gregorius har i en akademisk uppsats på Masarykova univerzita, Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia undersökts empiriskt av Eva Zörnerová

Ur uppsatsen:

Uppsatsens syfte är att analysera och jämföra Helgas roll i historien i vart och ett av de tre bearbetningarnas sammanhang. /…/ Förhållandet mellan Helga, Glas och Gregorius utreds med hänsyn till varje romans valda synvinkel och med tanke på Doktor Glas, Gregorius och Dosans kulturella, politiska och historiska bakgrund och omständigheter. /…/

De jämförda verken av är av Hjalmar Söderberg, Bengt Ohlsson och Helena Sigander

https://is.muni.cz/th/f0yok/zornerova_uppsats.pdf

Smickrande tycker jag och rekommenderar dem som intresserar sig för HELGA-personen att läsa samtliga verk och dessutom min fortsättning, Sigillet, Helga Gregorius berättelse (i en serie på totalt fyra inom kort).